Lang thang Châu Á
Bangkok

Phương tiện di chuyển tại Thái Lan (Phần 2) – Hikerlust.com

23 Tháng 2, 2020

Trong phần 1: Phương tiện di chuyển tại Thái Lan, Na đã review 4 phương tiện Grab, Taxi, BTS/MRT và Tuktuk, trong phần 2, Na sẽ tiếp tục review 4 phương tiện còn lại của Thái Lan mà Na đã từng có cơ hội trải nghiệm. 4 phương tiện đó…