Lang thang Châu Á
Little India

Kinh nghiệm khám phá Singapore 4N3Đ

31 Tháng 5, 2019

Tôi có 4 ngày 3 đêm tại Singapore, chuyến đi công tác với full 2.5 ngày tại Expo + 0.5 ngày di chuyển tại sân bay vì vậy không có nhiều thời gian khám phá Singapore. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng dành chút thời gian để đi thăm đất…